Posts

Showing posts from March, 2023

பணி நிறைவுப் பாராட்டு மடல்

திருவும் இன்பமும்....

வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின்....

கரவிலா நெஞ்சத்தவர்

கற்றாரைக் கற்றாரே காமுறுவர்.....

பணி நிறைவுப் பாராட்டு மடல்

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

பிறந்தநாள் வாழ்த்து

நீர் கிழிய எய்த வீடுப்போல

கருதியவாறாமோ கருமம்

என்பிலதனை வெயில் போல காயுமே

முரண் தொடை

காளமேகமும் அதிமதுர கவிராயரும்