இரவு நடத்தும் நாடகம்

                         இரவு நடத்தும் நாடகம்

கயிற்றுக் கட்டிலில்
          மல்லாந்து கிடந்து
               அண்ணாந்து பார்க்கையில்
                     பஞ்சான மேகங்கள் 
                          துஞ்சாமல் ஓட்டம் காட்டும் _ மேகங்கள்
                              துஞ்சாமல் ஓட்டம் காட்டும்.!

     கொஞ்சமாய் ஒளி சிந்தி
           கஞ்சமாய் சிரித்து
                  மிஞ்சும் நேரத்தில்
                     விஞ்சும்  மொழி பேசி
                        கொஞ்சித் துயில் கெடுக்கும் _ விண்மீன்கள்
                              கொஞ்சித் துயில் கெடுக்கும்.!

   ஊதக் காற்றும்
       உரசி என்றன் காதோடு
             ஊர்க் கதையைப் பேசி
                    உச்சி குளிர 
                         உறவாடி நடுங்க வைக்கும் _ காற்று 
                                உறவாடி நடுங்க வைக்கும்.!
                                
           கார்மேகம் தேடி
               கண்கள் ஓடுகையில்
                     வெற்று உடம்பைக் காட்டி
                           சற்றும் கருணை இல்லை
                             சொல்லாமல் சொல்லி நிற்கும் _ வானம்
                                    சொல்லாமல் சொல்லி நிற்கும்.!

      தடாகத்தில் நீந்தி
             தத்தளிக்கும் நிலவுப் பெண்ணை
                   அள்ளி கையில் எடுக்கையில்  
                     துள்ளி   ஒளிந்து நின்று
                            கள்ளமாய்ச் சிரித்து நிற்கும் _ நிலவு
                                கள்ளமாய்ச் சிரித்து நிற்கும்!
                                
   சிங்கார மெட்டிசைத்து
            சிலுசிலுவெனக்  கொம்பசைத்து
                   சிரித்து நிற்கும் காற்றோடு
                        சில்லென்று பாட்டிசைத்து
                            சீராட்டித் தூங்க வைக்கும் _சிள்வண்டு
                                   சீராட்டித் தூங்க வைக்கும்.!
                                   
   பின்னிரவு நேரத்தில் 
          பிய்த்து வைத்த பஞ்சு தன்னை
                புல்லின் மீது
                      பூசி  வைத்து
                            பூரித்துப் பொங்கி நிற்கும் _பனித்துளிகள்
                                    பூரித்துப் பொங்கி நிற்கும்.!

    ஆதவன் முகம் காட்டுமுன்னே
          ஆரேழுமுறை கூவி
               ஆரடா தூங்குகிறாய்
                     பாரடா விடியலை
                            கட்டியம் கூறி நிற்கும் _ சேவல்
                                    கட்டியம் கூறி நிற்கும்.!
                   

Comments

Popular Posts