தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன்.... .....


தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன்.....


"தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை "

                      குறள் : 55

தெய்வம் - கடவுள்
தொழாஅள் - தொழாதவள்
கொழுநன் - கணவன்
தொழுது - வணங்கி
எழுவாள் -  எழுந்திருப்பவள்
பெய் - பொழிவாயாக
என - என்று சொல்ல
பெய்யும் - பொழியும் 
மழை - மழை

 தெய்வத்தைத் தொழாமல்
தன் கணவனையே தெய்வமாகக் கொண்டு
தொழுது துயில் எழுகிறவள் பெய் என்று
சொல்ல மழை  பெய்யும்.

விளக்கம் :

இல்லற மாண்பை வலியுறுத்த வந்த
வள்ளுவர் கற்பெனும் திண்மை கொண்ட
பெண் கட்டளையிட இயற்கை கடந்த
நிகழ்வுகளும் நிகழ வாய்ப்புள்ளது
என்பதை இந்தப் பாடலின் மூலம்
கோடிட்டுக் காட்டியுள்ளார்.

வள்ளுவர் எந்த தெய்வத்தையும் வணங்க
வேண்டாம். கணவனை மட்டுமே தொழுதால்
போதும் என்று சொல்லிவிட்டாரா ? 
இப்படி ஒரு கேள்வி உள்ளுக்குள் எழாமல்
இல்லை.

அது எப்படி திருவள்ளுவரால் சொல்லமுடியும் ? 

வள்ளுவர் கடவுள் வாழ்த்து எழுதும்போது,

"கோளில் பொறியில் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை"
 என்று சொல்லியிருக்கிறாரே.
 அதாவது கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காத
 தலைகள் உறுப்புகளைக் கொண்டிருப்பினும்
 உணர்வில்லாதவையாகவே கருதப்படும்
 என்று சொன்ன வள்ளுவர் எப்படி
 கடவுளை வணங்க வேண்டாம் என்று
 கூறியிருப்பார்.? மனம் ஒத்துக்கொள்ள 
 மறுக்கிறதல்லவா!

திருவள்ளுவர்  ஒருபோதும் அப்படி 
கூறியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை.
நாள்தோறும் வழிபட்டு வரும் 
தெய்வத்தையே ஒருகால்
தொழமுடியாமல் போகும் சூழல் ஏற்பட்டாலும்
எல்லா தெய்வமும் தன் கணவன் என்று
நினைத்து  நாள்தோறும் காலையில்
 தன் கணவனைத் தொழுதெழும் பெண்
பெய்யட்டும்  என்று சொன்னால் 
இயற்கையான  மழைகூட
அவள் கட்டளைக்குக்  
கீழ்ப்படிந்து பெய்யும் என்பது
வள்ளுவர் கருத்து.


சிலருக்கு இந்தக் கருத்தில் உடன்பாடு
 இல்லாதிருக்கலாம். முரண்பாடாகத்கூட
தெரியலாம். 
தெய்வத்தைத் தொழாதவளாய் தன்
கணவனையே வணங்கி எழுகின்றவள்
பெய் என்று சொன்ன உடன் மழை பெய்யுமா ?
என்ற கேள்வி எழலாம்..


கற்பெனும் திண்மை இருந்தால் 
அவள் சொன்னது நடக்கும்
என்ற உறுதித்தன்மையை இந்தப்
பாடல் உணர்த்துகிறது என்பதைப்
புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.


English couplet : 

"No God adoring, low she bends before her lord, Then rising
serves ,the rain falls instant at her word"

Explanation : 

If she, who does not worship God, but who rising worships 
her husband say , "let it rain, " it will rain.

Transliteration : 

"Theyvam thozhaaal kozhunan thozhudhezhuvaal
Peyyenap peyyum mazhai "
Comments

Popular Posts