நோவாவின் பேழை - விடுகதை

நோவாவின் பேழை - விடுகதை 

1. விண்ணை முட்டிய மலை
       பேழை தட்டிய மலை
       அது எந்த மலை?

                  விடை : ஆரராத் மலை

2. வானில் வண்ணம் காட்டுவேன்
    மழை நாள் கண்டு மகிழ்ந்து நிற்பேன்
     உடன்படிக்கையின் அடையாளம் நான் என்றதும்
     விண்ணில் பறப்பது போல் மகிழ்கிறேன்.
     நான் யார் தெரியுமா?

   விடை :  வானவில்

3.  சமாதானம் பேசி வந்தேன்
      என்னை அழைத்து
      காலநிலை அறிந்து வர அனுப்பிவிட்டார்
      நான் யார்?

    விடை :. புறா

4. கூடி உண்பேன்
     பந்தியில் அல்ல;
     தன்னந்தனியாய் வெளியேறினேன்
     தண்ணீரில் அல்ல
     நான் யார்?

      விடை : காகம்
                
5.  தேவனுக்கு பிரியமானது இந்த மலை
      நான் கொத்தி வந்தது இந்த இலை
       அது எந்த இலை?

     விடை :ஒலிவ இலை


6. மழை பெய்த நாட்களை
     நான்கால் பெருக்கி
     பத்தை கழித்தால்
     பூமியில் தண்ணீர் நீடித்த நாட்களாகுமாம்
     எத்தனை நாட்களாக இருக்கும்.
     சொல்லுங்கள் பார்ப்போம்?

     விடை.  :150

7..  'நோ' என்ற மறுப்பும் இல்லை
      'வா ' என்ற அழைப்பும் இல்லை
      நோவா என்றால் மட்டும்
      இப்படித்தான்  அழைக்கப்படுமாம்.
     அந்த இப்படி...
     எப்படி என்பது தெரியுமா?

     விடை : இளைப்பாறுதல்

8. ஐந்து மாடி கொண்ட வீடு 
    எட்டு பேர் வசிக்கும் வீடு
    காட்டுவாசி  எனக்கும் இங்கே
    வீட்டுக் காவல் பணி உண்டு.
    நான் யார் தெரியுமா?

 விடை:.  கொப்பேர் மரம்
 

 9. தாத்தா என்னை சபித்து விட்டார்
      அடிமைக்கு அடிமை
      போடா என்று சொல்லிவிட்டார்
      மனம் நொந்து கிடக்கிறேன்.
      நான் யார் தெரியுமா?

விடை : கானான்

10. அடாது பெய்தேன்
       விடாது அழுதேன்
       இந்த நாளில்
       என் மூச்சும் நின்று போனது.
       அது எந்த நாள் தெரியுமா?

 விடை : நாற்பதாவது நாள்

11.   சிலந்திக்கும் எங்களுக்கும் 
       ஒற்றுமை என்பது ஒன்றுண்டு
       எண்ணிப் பார்த்தால் விடையுண்டு
              அது என்ன?

  விடை :       எட்டு

12 .ஜலபிரவாகத்திற்கும்
     உபவாசத்திற்கும் 
     ஒற்றுமை உண்டாம்
     ஆண்டுகளில் அல்ல...
     நாட்களில்.....
     விடுவியுங்கள் பார்ப்போம்.


   விடை :.  நாற்பது
     
             

   
      
      

    Comments

  1. மிக மிக அருமையான சிந்தனை துளிகள்.வாழ்த்துகள்.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts