ஓடி விளையாடு பாப்பா
கொக்கரக்கோ....கோ.. கொக்கரக்கோ.. கோ...சும்மா கெடங்க.....
நாங்க தூங்கணும்...

விளையாடவும்
விடமாட்டேன் என்கிறீங்க...
                         
                           பாரதியார்     அங்கிள் கிட்டபோய் புகார் கொடுக்கப்போறோம்.

Comments

Popular Posts