தொடர்புக்கு அப்பால்

தொடர்புக்கு அப்பால்


கைபேசி கடிதமானது
காதோடு பேச்சு மட்டும்
கேட்கலானது!

உரக்கப் பேச மறுக்குது
உள்ளுக்குள்ளே சிரித்து
மகிழலானது!

கேலிக்கு மயங்குது
கேளிக்கை மட்டுமே
விருப்பமானது !

 நாழியாயினும் பேசுது
 நாட்கணக்காய் வீணடித்துக்
கிடக்குது!
    
 கேள்வியை வெறுக்குது
 கேட்பவரைத் துறக்க 
நினைக்குது!
   
வெற்றுப் பேச்சுப் பேசுது
சற்றும் கூச்சம்
இல்லாதிருக்குது!

வீதியில் நின்று சிரிக்குது
 விவரம் தெரியாமல்
பதிலளிக்குது!

உதட்டுக்குள் பேச்சு நடக்குது
உலகம் கண்களை
மறைக்குது!

அழுதுத் தொலைக்குது
அழுகைக்குக் காரணம்
புரியாதிருக்குது!

 தன்னிலை மறந்து திரியுது
தன்மானம் இழந்து 
தவிக்குது!
    
 பெற்றோரை வெறுத்து ஒதுக்குது
 பேர்தெரியாத் தொடர்பை
 உறவென்குது!
  
கதைகதையாய்ப் பேசுது
கானல் நீர் பின்னால்
ஓடுது!
   
 கற்பனையில் வீடு கட்டுது
 காணாமல் குடித்தனம் 
நடத்துது!
  
 மதி மயங்கி அலையுது
மயக்கம் கொண்டு 
திரியுது!

வலைக்குள் சிக்கிக் கிடக்குது
விலக முடியாமல்யாமல்
விழிபிதுங்குது!

தொல்லை வீடென நினைக்குது
தொடர்புக்கு அப்பால் 
என்நேரமும் இருக்குது !
    
                 
                  
                                                    

Comments

Popular Posts