உலக மகளிர் தினம்

   உலக மகளிர் தினம்


மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல
மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா "
என்றார் பாரதி.

மார்ச் எட்டாம் நாள்
உலக மகளிர் தினம்.
அமெரிக்காவிலுள்ள நியூயார்க் நகர
பெண்கள் தங்கள் உரிமைகளுக்காக
போராடி மகளிருக்காக
குரல் கொடுத்த நாள்.

போராட்டமே வாழ்க்கை என்று
வாழ்ந்த பெண்கள் அமெரிகாவைத்
தொடர்ந்து டென்மார்க்கிலும்
இப்போராட்டத்தைக் கையிலெடுத்தனர்.

தொடர்ந்து போராட்டம் உலகெங்கிலும்
பரவத் தொடங்கியது
இப்படி நாடெங்கிலும் உள்ள பெண்கள்
போராடியதன் விளைவாக 1919 ஆம்
ஆண்டு உலக பெண்கள் தினம்
கொண்டாடப்பட்டது.

1975இல் இருந்து இந்தநாள் உலக மகளிர்
தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

மகளாய் மருமகளாய் தங்கையாய்
தமக்கையாய் தாயாய் தாரமாய்
எத்தனை எத்தனை அவதாரங்கள்!

பெண்களைப் போற்றும் பூமி இது.
அதனால்தான் நாட்டை தாய்நாடு என்கிறோம்.
நிலத்தைப் பூமாதேவி என்கிறோம்.நீரை
கங்கா தேவி என்கிறோம்.

இறைவனின் படைப்புகள் யாவுமே
பெண்ணாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
செல்வத்ததை லட்சுமி என்கிறோம்.
கல்வியை சரஸ்வதி என்று வணங்குகிறோம்.
வீரத்தை சக்திதேவி என்கிறோம்

சாப்பாட்டை அன்னம் என்கிறோம்.
ஏன் வெளிச்சத்தைக்கூட ஜோதி என்று
பெண்கள் பெயரால் தானே அழைக்கிறோம்.
நிம்மதியை சாந்தி என்கிறோம்.
 
  இல்லாள் அகத்திருக்க
  இல்லாதது எதுவும் இல்லை.
  
எல்லாம் பெண். எதிலும் பெண்.
பெண்களைப்போற்றுவோம்.
பெண்ணியம் காப்போம் .

அனைவருக்கும் இனிய
உலக மகளிர் நாள்
நல்வாழ்த்து!


   

     
     

Comments